Zrušení společnosti s likvidací

jedná se o zrušení právnické osoby bez právního nástupnictví účelem likvidace je vypořádat majetek, vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s čistým majetkovým zůstatkem podle zákona právnická osoba se zrušuje likvidací právním jednáním (rozhodnutím statutárního orgánu), uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci (např. dnem, kdy je prohlášena za neplatnou) nebo dosažením účelu ten, kdo rozhodl o Přečíst si víc oZrušení společnosti s likvidací[…]

Zrušení společnosti bez likvidace

zrušení právnické osoby bez likvidace je možné s právním nástupnictvím nebo byl-li osvědčen úpadek právnické osoby o dobrovolném zrušení právnické osoby rozhoduje její příslušný orgán k právnímu nástupnictví dochází přeměnou právnické osoby přeměna se provádí podle písemného projektu přeměny, který vyhotoví osoby na přeměně zúčastněné nebo správní rada, u právnických osob statutární orgán přeměna právnické Přečíst si víc oZrušení společnosti bez likvidace[…]