Fůze společností

fúzí sloučením dochází k zániku společnosti nebo více společností a přechodu jmění na nástupnickou společnost fúzí splynutím dochází k zániku dvou nebo více společností a přechodu jejich jmění na splynutím vzniklou nástupnickou společnost základním dokumentem je projekt fúze projekt fúze musí mít zákonné náležitosti např. firmu a sídlo všech zúčastněných společností, jejich právní formu a Přečíst si víc oFůze společností[…]

Funkce likvidátora

likvidátora povolává právnické osobě příslušný orgán nebo soud likvidátorem může být jen osoba způsobilá být členem statutárního orgánu likvidátor vypořádává majetek a závazky společnosti nebyl-li likvidátor povolán, vykonávají jeho působnost všichni členové statutárního orgánu likvidátor nabývá působnosti statutárního orgánu okamžikem svého povolání, avšak jeho působnost je pouze v rozsahu úkonů směřujících k likvidaci likvidátor oznámí Přečíst si víc oFunkce likvidátora[…]